SANA ZDRAVJE FIT

Doseganje odličnosti zdravja

Vseživljenjsko učenje se začenja zdajle, ta trenutek. Ko ste v kontaktu z nami, se ves čas nekaj dogaja. Rastemo in se razvijamo. Telo je toliko sposobno, kolikor je potrebno, da uresničimo življenjske vizije. Naše delavnice vam dajo občutek, da ste sprejeti, zavedli se boste sebe, všeč si boste takšni, kot (bo)ste.

Telo je zdravo, ko je v ravnotežju. Ne izpustimo nobenega pomembnega življenjskega področja. Pomagamo vam oblikovati stabilno psihološko, telesno, socialno ravnotežje. Česar ne uspemo danes, dosežemo kmalu.

Telesni dotik je poleg govornega in pisnega izražanja najpomembnejša prvina komunikacije.

Ali ga uporabljamo dovolj? Dejavnik, ki ohranja zdravje.

Potem, ko je predsednik zbolel, je odkril drugo plat življenja in zavaroval zdravje. Na tehtnici ravnotežja pred tem nečesa ni dovolj upošteval. Razjasnitev skrivnosti na predavanju ali delavnici z našega zornega kota.

Človek potrebuje človeka, kajti človeku ni dobro samemu biti. Človek uživa tedaj, ko daje, uživa tedaj, ko prejema. V našem okviru poteka dejavnost tudi vodoravno, uporabnik lahko za nizko ceno pomaga in postane koristen.

Brez tabujev poglejmo, kakšna je vloga moškega in ženske. Ko se zavemo, kdo smo, kakšni smo, se naučimo odkrivati drugo osebo. Zadovoljstvo s seboj omogoča toleranco do partnerja. Namesto pričakovanja občudovanje.

Antistresni program

Psihološka podpora

Zakaj ima Drnovšek prav

Masaže

Delavnica o spolnosti

Seznam projektov

-> prenos znanja, izkušenj, vodenje in usposabljanje.